Historia och användingsområden

Bilens historia

Bilens historia härstammar redan från 1700-talets artellerivagnar som då drevs med ångmotorer. De skapades först för att användas inom militären i Frankrike, av uppfinnaren Joseph Cugnot.

De första ”bilarna”

Bilarnas förfader var den gamla artellerivagnen som rymde 4 personer men endast åkte i 4km/h. Dessutom var den tvungen att stanna var femtonde minut för att fyllas på med vatten. Denna modell var dock mycket opraktisk och slutade snart att tillverkas men du kan fortfarande se den på Conservatoire National i Paris.

Den första som faktiskt lyckades göra en praktisk ångvagn var den brittiske ingenjören Richard Trevithick. Hans vagn stod klar 1797 och ett par år senare började dessa tillverkas för persontrafik och det var också denna typ av vagnar som tillverkades och utvecklades under 1800-talets första hälft. Dock förekom det en rad olyckor och detta medförde att det i Storbritannien var tvunget att gå vakter 100 meter före vagnarna för att varna andra.

Förbränningsmotorn kom

Den första vagnen som hade förbränningsmotor kom 1862 och byggdes av Etienne Lenoir och den första vagnen med bensinmotor kom 1870. I början var det dock bara en rad av experiment som inte lyckades något vidare på marknaden, ända tills Ottomotorn kom in i bilden.

Carl Benz gör sig tillkänna

Den första självgående vagnen blev en uppfinning av tysken Carl Benz, senare känd för det världsberömda Mercedes-Benz. Han lyckades bygga en tvåtaktsmotor som drevs av gas och i slutet av 1800-talet hade han även lyckats konstruera en enkel fyrtaktsmotor som sattes in i en trehjulig vagn. På samma gång började den tyske ingenjören Daimler sina uppfinningar och gjorde den första motorcykeln med både tvåtakt-och fyrtaktsmotor. Från början var Tyskland föga imponerade över männens verk och deras succé slog sig ned i Frankrike istället. De började då tillverka motorer till franska bilmärket Peugeot. Snart skulle dock även tyskarna uppmärksamma dessa två herrar som snart skulle slå sina påsar ihop och utveckla det största bilmärket i världen – Mercedes-Benz.

USA:s bilproduktion

Även på den amerikanska marknaden hade man snappat upp vad som försiggick i Europa och 1908 började den första T-Forden att produceras på löpande band. Det var så massproduktionen kom igång och efter det har många andra produkter tillverkats enligt samma principer. Bilarna var i början av 1900-talet elektriska men man tog snart detta ur bruk och ersatte de med bensindrivna motorer igen.

Elbilarnas återkomst

Idag är dock det elektriska på god väg att snart slå ut bensinen och detta också på grund av att miljön förstörs så mycket av utsläppen som fordon orsakar. Elbilar är betydligt mer miljövänliga även om de också har sina nackdelar men de kostar också mycket mer så därför får folk ett bidrag från staten om de köper en elbil istället för en vanlig bil. Det finns även hybrider som kan gå på både bensin och el.

ashe