Historia och användingsområden

Bilen inom militären

Visst tänker man på bilen som ett privatägt fordon eftersom i stort sett alla äger en bil i dagens läge, åtminstone i västvärlden. Men faktum är att många av bilarna och i synnerhet motorerna har kommit att utvecklas tack vare eller ska man kanske säga på grund av att länder gick ut i krig och behövde snabb förflyttning. Från början tillverkades dock inte de vackra och ståtliga vagnarna för att ta runt militärerna utan det var till stor del motorerna man ville åt. regeringarna bad biltillverkarna att ta fram bättre lämpade motorer och dessutom hitta stridsvagnar, men ur detta föddes också ytterligare idéer till nya bilar som senare kom att dominera i persontrafiken. Samma sak var det med flygen och det är mycket tack vare andra världskriget som flygplanen utvecklades så pass fort som de gjorde. Den allra första artellerivagnen gjordes i Frankrike av uppfinnaren Cugnot, bara för att militären skulle ha något att använda sig av och efter detta blev uppfinningarna bara fler och fler. Den ena inspirerades av den andra osv. Det har till och med hänt att bilföretag har tvingats avsluta sin biltillverkning för att inte rusta upp sitt försvar. Detta hände till exempel efter första världskriget i Tyskland med BMW. Biltillverkningen tvingades upphöra en tid.

Försvaret kan även beslagta din bil

Visste du att Försvaret även kan kalla in din bil när det behövs hjälp? Det är dock främst lastbilar och fordon som man anser kan bidra till trafiken i krig. Om man anser att det krävs höjd beredskap så kan militären även köpa in ditt fordon och då har du inte mycket att säga till om. Vilka bilar det gäller är naturligtvis hemlig information men råkar du vara ägare till ett nyttofordon som det så fint heter eller en lastbil som kan transportera varor och förnödenheter, så kan du faktiskt ligga i riskzonen. Innan det sker måste dock alla fordon inspekteras och som sagt, du får naturligtvis betalt om din bil skulle inkallas. Under en lång tid har ju Sverige rustat ned sitt försvar men nu håller man på att ställa det tillrätta igen och just uttagningen av fordon är en del av ett höjt och starkare totalförsvar. Det är också något som alla måste bidra till, vilket naturligtvis är förstående.

ashe